Svenska Vallhundsklubben - SVAK – avel, utbildning och förmedling av vallhundar –  för en god och effektiv djurhantering i lantbruket. SVaK är officiell rasklubb för border collie i Sverige.